حکیمانه
ادبیات ایران و جهان
خوشا نشاط جوانی، خوشا زمان شباب
که بی خیال مرا روز و ماه و سال گذشت
دریغ و درد که آن شور و آن نشاط نماند
فسوس و حیف که آن خواب و آن خیال گذشت
ز بام عمر من آن طایر خجسته رسید
ز پیش چشم من آن نقش بی مثال گذشت
غنیمتی شمر
ای دل که چند روز دگر
دریغ و درد بگوئیم از آنکه حال گذشت 
پارسا تویسرکانی

نویسنده: رضا قهرمانی
بشکست مرا رونق بازار جوانی
دل در سر پیریست خریدار جوانی
آمد گه پیری و ازین پس بگشائیم
در خواب مگر دیده به دیدار جوانی
این عمر گرانمایه دریغا که تلف شد
وز کف بشد آن لولو شهوار جوانی
نیروی جوانی همه ضایع شد ،صد حیف
فتحی ننمودیم به پیکار جوانی
از ما عملی لایق درگاه تو
ای دوست
دزدا که نشد ثبت به طومار جوانی
جهدی ننمودیم و به غفلت بفزودیم
چندانکه تبه گشت همه کار جوانی... 
سید غلامرضا روحانی
نویسنده: رضا قهرمانی
بر باد رفت در غم و حسرت جوانیم
بی آرزو چه سود دگر زندگانیم
موی سپید بر سر من تاخت ای دریغ
پیچید روزگار کفن بر جوانیم
گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده
ای عشق دربدر به کجا میکشانیم
چون شمع در سکوت شبستان انزوا
بگداخت جان ز حسرت بی همزبانیم
در خاکپای دوست فکندم سر از غرور
این است با فلک سبب سرگرانیم
ایکاش پای بند قفس بود جان من
تا وا رهد دل از غم بی همزبانیم
از زندگی ملولم و در خویشتن اسیر
ای مرگ همتی که ز خود وارهانیم
چون گردباد چند پیچم به پای خویش؟
ای روزگار از چه به سر میدوانیم
مانند لاله سر به بیابان نهد ز سوز
هر کس که بشنود غم سوز نهانیم

برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای جواني, شعر درباره جواني, شعر زیبای جواني از بهادر یگانه, شعر در مورد جواني, شعر در وصف جواني
نویسنده: رضا قهرمانی
تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را
به قطع رشته جان عهد بستم بارها با خود
به من آموخت گیتی، سست عهدی
،سخت جانی را
بجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیند
به یک شام فـراق،اندوه عمـر جاودانی را
کی آگه می شود از روزگار تلخ ناکامـان
کسی کو گسترد هر شب،بساط کامرانی را
به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند
به ساغر آنکه می ریزد شراب ارغوانـی را
وفا و مهــر کی دارد حبیبا آنکه می خواند
به اسم ابلهـی رسم وفـا و مهـربانی را
حبیب یغمایی


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای جواني, شعر درباره جواني, شعر زیبا برای جواني, شعر در مورد جواني, شعر در وصف جواني
نویسنده: رضا قهرمانی

عمر از کف رایگانی می رود
کودکی رفت و جوانی می رود
این فروغ نازنین بامداد
در شبانی جاودانی می رود
این سحرگاه بلورین بهار
روی در شامی خزانی می رود
چون زلال چشمه سار کوه ها
از بر چشمت نهانی می رود
ما درون هودج شامیم و صبح
کاروان زندگانی می رود شفیعی کدکنی


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای جواني, شعر درباره جواني, شعر زیبا برای جواني, شعر در مورد جواني, شعر در وصف جواني
نویسنده: رضا قهرمانی
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم
به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را
به یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانم
که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را
بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی
چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را
چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی
که در کامم به زهرآلود شهد شادمانی را
سخن با من نمی گوئی
الا ای همزبان دل
خدایا با که گویم شکوه بی همزبانی را
نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده
به پای سرو خود دارم هوای جانفشانی را
به چشم آسمانی گردشی داری بلای جان
خدا را بر مگردان این بلای آسمانی را
نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن
که از آب بقا جویند عمر جاودانی را
شهریار

 


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای جواني, شعر درباره جواني, شعر زیبا برای جواني, شعر در مورد جواني, شعر در وصف جواني
نویسنده: رضا قهرمانی
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند
بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند
همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند
بلبلی در سینه می‎نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند
ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند
نای ما خاموش ولی این زهره‎ی شیطان هنوز
با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند
گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان
با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند
سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می‎کند
با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند
بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند
طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند
می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان
دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند
شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید
ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند شهریار

برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای جواني, شعر درباره جواني, شعر زیبا برای جواني, شعر در مورد جواني, شعر در وصف جواني
نویسنده: رضا قهرمانی
افسوس که نامه جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب
افسوس ندانم که کی آمد کی شد خیام

 


برچسب‌ها: اشعار شاعران بزرگ برای جواني, شعر درباره جواني, شعر زیبا برای جواني, شعر در مورد جواني, شعر در وصف جواني
نویسنده: رضا قهرمانی

Google